19. številka glasila skupine Salonit je izšla novembra 2011. Bralcu prikazuje dogajanje v drugi polovici leta, ki je bilo v znamenju obeležitve 90. Obletnice poslovanja družbe Salonit Anhovo, d.d.  Ob tej priložnosti je bila glasilu priložena posebna priloga.