Uvodni članek 20. številke glasila skupine Salonit predstavlja novo upravo delniške družbe Salonit Anhovo, ki je z delom pričela 1. avgusta. V 20. številki Našega lista smo izpostavili temo promocije zdravja na delovnem mestu. Zdravju  v skupini Salonit že vrsto let posvečamo posebno pozornost, v letošnjem letu pa smo naredili korak dlje in pripravili nov »Program promocije zdravja«, ki upošteva tudi smernice zakonodaje, s ciljem ohranjanja splošne kondicije zaposlenih in promocije zdravega načina življenja.