V novo leto z optimizmom

Pred vstopom v novo leto običajno pogledamo, kako smo bili uspešni v preteklem letu - kaj smo dosegli, kje bi bili lahko še boljši. V Našem listu boste lahko prebrali o mnogih dosežkih – tako podjetja, kot tudi podjetja v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.
V novo leto z optimizmom


Pred vstopom v novo leto običajno pogledamo, kako smo bili uspešni v preteklem letu - kaj smo dosegli, kje bi bili lahko še boljši. V Našem listu boste lahko prebrali o mnogih dosežkih – tako podjetja, kot tudi podjetja v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Trend nadaljnjega izboljševanja poslovnih rezultatov se nadaljuje, kljub zahtevnim gospodarskim razmeram. S stabilnostjo poslovanja zagotavljamo redne plače in udejanjamo odgovornost do zaposlenih. Pozitivni rezultati nam omogočajo tudi vlaganja v razvoj podjetja, stalno izboljševanje procesov in s tem omejevanje vplivov na okolje. Nenazadnje nam omogočajo tudi, da smo odgovoren član družbene skupnosti. Podpiramo športna in kulturna društva, svoje zaposlene pri športnih aktivnostih, vlagamo v projekte skupnega pomena za okolje, v katerem živimo, odpiramo vrata tovarne in omogočamo vpogled v svoje delovne procese. Smo zaupanja vreden sogovornik v lokalni skupnosti. Salonit Anhovo je danes tudi partner v razvoju trajnostnih rešitev v gradbeništvu v Sloveniji in Evropski uniji. V Salonitu Anhovo so vsakomur odprta vrata do uprave – ocenjujem, da je naš dialog na zelo visokem nivoju. Z dobrim dialogom in pozitivno naravnanimi vsemi zaposlenimi skupine Salonit zato lahko leto zaključujemo optimistični – z mnogimi načrti, za katere danes že vemo, da so uresničljivi in zavedanjem, da smo si za to sami ustvarili pogoje z lastnim delom in sodelovanjem. Ponosen sem na aktiven pristop in prevzemanje odgovornosti vsakega posameznega sodelavca.Vsem sodelavcem, prav tako tudi ostalim bralcem Našega lista, želim v letu 2016 veliko zdravja in sreče. Uspehe pa si bomo zgradili sami, z dobrim sodelovanjem in odgovornim odnosom do vseh, ki sobivamo v našem okolju.


Julijan Fortunat,

predsednik uprave Salonita Anhovo