Spoštovani

V zadnjih 15. letih smo uspeli cementarno iz Anhovega uvrstiti med najsodobnejše cementarne v Evropi. Ob tem ves čas spremljamo vplive na okolje in stanje okolja po posebnem načrtu, ki je bistveno obsežnejši od tistega, kar od nas zahteva zakonodaja. Meritve tudi dokazujejo, da smo bistveno zmanjšali vplive na okolje. Z vrsto investicij ob nadaljnji uporabi energetsko bogatih odpadkov za gorivo bomo vplive še naprej zmanjševali.