SALONIT ANHOVO 
Uspešno poslovanje cementarne v prvi polovici letošnjega leta 
Informacijska podpora v času epidemije koronavirusa 
Salonit Anhovo se je predstavil na virtualnem kadrovskem sejmu 
Slovensko partnerstvo za krožno gospodarstvo 

SKUPINA SALONIT 
Salinvest je ponovno prejemnik certifikata Zlata boniteta odličnosti 

PRILOGA 
Nova prihodnost stare cementarne 

LOKALNA SKUPNOST 
Urejena javna razsvetljava v Anhovem 

ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU 
Skrb za varnost in zdravje pri delu 

SODELAVCI 
Novi direktor prodaje: Primož Smrekar 
Moj izziv: skupaj s sodelavci ustvariti brezogljično cementarno 

ŠPORT IN REKREACIJA 
ŠD Salonit Anhovo gokart 
OK Salonit Anhovo v sezoni 2020/2021