OVIRE SPREMINJAMO V PRILOŽNOSTI ZA NAPREDEK

INVALIDSKE KVOTE (NADOMESTNA IZPOLNITEV KVOTE)

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov (odvisno od dejavnosti za katero se je podjetje primarno registriralo). Kako priti do natančnega števila invalidske kvote? Z uporabo spodnjega pripomočka!

vnos registration URL Izračunaj kvoto tukaj

 

KAKO LAHKO PODJETJE (ZAVEZANEC) IZPOLNI SVOJO OBVEZNOST DO KVOTE

Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:

• zaposli oz. že ima zaposleno predpisano število invalidov ali

• plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ali

• sodeluje z nami kot invalidskim podjetjem.

Več informacij vezanih na invalidske kvote najdete na povezavi

Več si preberi tukaj: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

 

IN KAJ ČE PODJETJE (ZAVEZANEC) NE IZPOLNJUJE KVOTE?

Delodajalec, zavezanec h kvoti, ki ne izpolni kvote, mora za vsakega invalida, ki bi ga moral zaposliti za izpolnitev predpisane kvote, do vključno zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec, plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače, kar trenutno znaša 563,47 €. Več podrobnosti o tem na spodnji povezavi.

 

kaj  

Več o neizpolnitvi kvote tukaj

SE LAHKO IZOGNE PLAČILU PRISPEVKA ČEPRAV PODJETJE (ZAVEZANEC) NE IZPOLNJUJE KVOTE?

DA, če ima podjetje (zavezanec) sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem kot nadomestno izpolnitev kvote. Za nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem.

 

KAKO SE OBRESTUJE SODELOVANJE Z INVALIDSKIM PODJETJEM?

Namesto plačevanja prispevkov si lahko preko poslovnega sodelovanja z invalidskim podjetjem INDE Salonit Anhovo d.o.o. podjetje (zavezanec) zagotovi storitve ali produkte, ki jih potrebuje za svoje delovanje, hkrati pa zadosti predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot.

Pogoj za nadomestno izpolnitev kvote je sklenjena in izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju po kateri se priznajo stroški dela v višini 15 minimalnih plač v 12 mesecih za vsakega invalida.

V praksi to pomeni:

  • (Minimalna bruto plača × 15) ÷ 12 = potrebni minimalni mesečni znesek za izpolnitev  nadomestne kvote

*To je znesek, ki mora predstavljati strošek gole delovne sile in odvisno od dejavnosti in panoge, lahko predstavlja od 40 % do 90 % končne cene produkta/storitve, ki jo podjetje (zavezanec) plača invalidskemu podjetju s katerim ima sklenjeno pogodbo o poslovnem sodelovanju.

Če še ne sodelujete z invalidskim podjetjem in želite mesečno PRIHRANITI kar nekaj težko pridobljenega denarja, NAS kontaktirajte ter se dogovorite za srečanje z nami. Čas ki si ga boste vzeli za nas, bo modro povrnjen.

nadomestni Več o nadomestni izpolnitvi kvote

 

IN KAJ GLEDE SODELOVANJA Z INVALIDSKIM PODJETJEM POVEDO ŠTEVILKE?

Kot primer navajamo storitev čiščenja poslovnih prostorov, ki zaradi velikosti in narave dela, zahtevajo dnevno čiščenje 1 osebe. Predpostavljamo tudi, da trenutni izvajalec storitev, ki ni invalidsko podjetjem, svojim delavcem izplačuje vse zakonsko določene prispevke ter da je standard čiščenja pri obeh podjetjih (trenutnemu izvajalcu storitev kot tudi invalidskem podjetju) enak.

 

NEINVALIDSKO podjetje

INVALIDSKO podjetje

Priznan strošek dela

1.280,30 €

1.280,30 €

Vrednost pogodbe (mesečno)

1.408,33 €

1.408,33 €

Vplačilo v sklad zaradi neizpolnjevanja invalidske kvote

716,97 €

0,0 €

Skupni strošek

2.125,30 €

1.408,33 €

INDEKS

1.5

1.0

Razlika - preplačilo

716,97 €

0,0

Navedeno preplačilo v višini 716,97 € predstavlja mesečni znesek. Na letnem nivoju razlika (preplačilo) naraste na 8.603,64 €

 

ZAKAJ BI SODELOVAL Z INVALIDSKIM PODJETJEM IN TVEGAL DA BO STORITEV/IZDELEK SLABŠE KVALITETE?

Ker sodelovanje z invalidskim podjetjem INDE Salonit Anhovo ne predstavlja tveganja. Svoje delo opravljamo strokovno, kvalitetno in vestno. Invalidnost je za nas priložnost in ne ovira in teg se zavedajo vsi naši dosedanji partnerji, ki nam stojijo ob strani, in to ne zato, ker zaposlujemo invalide, temveč zato, ker naši zaposleni delo opravijo z odliko.

PODPIRAJO NAS